14/06/2004
חשבשבת

התפלגות מכירות בשח לפריטים לפי רבעונים


סהכ Q2003-2 Q2002-4 Q2002-2 Q2002-1 Q2001-4 Q2001-3 Q2001-2 Q2001-1 תאור קוד
23,700 15,200 8,500 מכונת צילום 1001
3,219 1,110 2,109 שעות הדרכה - מכונת צ 1003
10,792 10,792 מכונת צילום משולבת פ 1004
304 304 ראש דיו שחור למדפסת 1202
254 254 טונר למדפסת לייזר 1204
240 240 מספר צילומים 1501
16,805 1,774 6,062 1,691 4,272 594 2,412 מדפסת AP- 6009C 2001
49,361 10,114 29,331 4,958 4,958 AP Laser jet 2002
24,417 10,431 7,732 3,774 2,480 תוכנת רשת Hebrew En 3001
4,415 1,662 1,415 1,338 מעבד תמלילים 97 32-b 3002
1,407 1,407 תוכנת גליון אלקטרוני 3003
3,724 2,033 1,691 Access97 32-bit Hebr 3201
31,432 10,643 20,789 תוכנת פיתוח Visual 3202
1,607 723 490 395 The empires CD Engli 3501
265 265 Combat 3 3502
1,268 254 1,015 סימולטור משחק גולף 3503
302 302 סימולטור טיסה 3504
1,641 185 1,121 120 120 96 עכבר חדש עם גלגלת 4001
897 229 150 518 עכבר לילדים עם משחק 4002
1,062 462 600 מקלדת עם חריטה עברית 4003
294 294 מסך נגד קרינה 4004
184 184 מקלדת ארגונומית 4201
265 265 מקלדת אינטרנט 4202
3,488 1,163 2,326 כונן צורב 9210S 4401
1,530 1,530 כונן צורב למחשבים ני 4402
311 104 103 104 כבל תקשורת למדפסת 3 4501
104 104 כבל תקשורת למדפסת 4502
51 51 קופסת מיתוג ידנית 4503
7,597 7,597 מחשב פנטיום 750 5002
857 857 דיסק קשיח 5013
1,662 1,662 מעבד פנטיום 733 5015
מכפלה 5551
150 150 נייר רב שימושי 6001
406 406 הצמדה 9502
-28 -28 הנחה 9503
2,500 2,500 ? t-shirt
97,631 97,631 הנהלת חשבונות התאמות בש
-289 -289 הנחה הנחה
4,589 4,589 הצמדה הצמדה
4,807 4,807 ? חוצ
37,000 37,000 מטר של חניה מטר
12,510 12,510 ריבית ריבית
? שעה
352,729 2,604 1,488 50,794 117,601 19,699 111,159 3,074 46,311 סהכ

קומסל מערכות מידע