14/06/2004

ניתוח מכירות

ניתוח מכירות לפי אסמכתאות

01/01/2025 עד 01/01/1980 :תקופה


רווח באחוזים רווח גולמי סהכ עלות סהכ שח תאריך ערך תאריך אסמכתא סוג מסמך שם לקוח/ספק לקוח/ספק
100 7,140.0 0.0 7,140.0 01/07/02 23/05/02 1 חשבונית מס - שרות כיתנס 30001
-193 -382.0 580.0 198.0 10/05/01 10/05/01 2 ח-ן יצוא סוכן FUNNY ST 34001
100 961.6 0.0 961.6 31/07/02 02/06/02 2 חשבונית מס - שרות כיתנס 30001
-193 -382.0 580.0 198.0 10/05/01 10/05/01 3 ח-ן יצוא סוכן FUNNY ST 34001
-193 -382.0 580.0 198.0 10/05/01 10/05/01 4 ח-ן יצוא סוכן FUNNY ST 34001
35 620.0 1,160.0 1,780.0 01/12/01 14/10/01 2001 חשבונית סוכן כיתנס 30001
35 3,000.0 5,500.0 8,500.0 19/11/01 19/11/01 6005 חשבונית סוכן סימפטיה שופ 30002
100 240.0 0.0 240.0 19/11/01 19/11/01 6015 חשבונית סוכן סימפטיה שופ 30002
100 8,715.4 0.0 8,715.4 20/01/01 20/01/01 10000 חשבונית מס כינתס 30001
34 2,142.6 4,100.0 6,242.6 20/01/01 20/01/01 10001 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
31 249.2 560.0 809.2 20/01/01 20/01/01 10002 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
100 10,866.3 0.0 10,866.3 20/01/01 20/01/01 10003 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
94 16,049.4 1,000.0 17,049.4 09/02/01 09/02/01 10004 חשבונית מס כינתס 30001
81 1,554.3 360.0 1,914.3 09/02/01 09/02/01 10005 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
77 3,013.9 910.0 3,923.9 16/08/01 16/08/01 10006 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
36 43.5 76.5 120.0 16/08/01 16/08/01 10007 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
35 310.0 580.0 890.0 31/08/01 01/09/01 10008 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
76 5,912.3 1,820.0 7,732.3 05/10/01 10/10/01 10009 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
33 490.0 1,000.0 1,490.0 01/12/01 10/10/01 10010 חשבונית מס כיתנס 30001
36 43.5 76.5 120.0 10/10/01 10/10/01 10011 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
41 871.3 1,236.5 2,107.8 31/03/01 13/02/01 10012 חשבונית מס כיתנס 30001
-128 -1,020.0 1,820.0 800.0 01/07/01 09/05/01 10013 חשבונית מס כיתנס 30001
35 620.0 1,160.0 1,780.0 01/07/01 09/08/01 10014 חשבונית מס כיתנס 30001
35 310.0 580.0 890.0 31/10/01 02/09/01 10015 חשבונית מס כיתנס 30001
35 310.0 580.0 890.0 31/10/01 02/09/01 10016 חשבונית מס כיתנס 30001
100 15,984.0 0.0 15,984.0 31/10/01 11/09/01 10017 חשבונית מס כיתנס 30001
100 14,385.6 0.0 14,385.6 31/10/01 11/09/01 10018 חשבונית מס כיתנס 30001
77 2,999.6 910.0 3,909.6 31/10/01 11/09/01 10019 חשבונית מס כיתנס 30001
100 3,456.0 0.0 3,456.0 31/10/01 11/09/01 10020 חשבונית מס כיתנס 30001
100 10,389.6 0.0 10,389.6 11/09/01 11/09/01 10021 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
100 7,328.1 0.0 7,328.1 13/01/02 13/01/02 10022 חשבונית מס לקוחות מזדמנים 33009
100 7,328.1 0.0 7,328.1 13/01/02 13/01/02 10023 חשבונית מס עו" ד דוד נאמן 30008
100 8,375.1 0.0 8,375.1 03/03/02 13/01/02 10024 חשבונית מס כיתנס 30001
100 8,793.7 0.0 8,793.7 13/01/02 13/01/02 10025 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
100 7,328.1 0.0 7,328.1 13/01/02 13/01/02 10026 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
100 7,328.1 0.0 7,328.1 13/01/02 13/01/02 10027 חשבונית מס אורבי תעשיות 30005
100 7,328.1 0.0 7,328.1 13/01/02 13/01/02 10028 חשבונית מס B&H 31001
73 4,582.1 1,719.5 6,301.6 31/03/02 03/02/02 10029 חשבונית מס כיתנס 30001
55 356.6 293.0 649.6 03/02/02 03/02/02 10030 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
100 10,642.8 0.0 10,642.8 03/02/02 03/02/02 10031 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
45 58.0 71.0 129.0 05/02/02 05/02/02 10032 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
100 558.0 0.0 558.0 05/02/02 05/02/02 10033 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
36 3,954.0 6,980.0 10,934.0 05/02/02 05/02/02 10034 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
70 548.1 229.5 777.6 31/03/02 05/02/02 10035 חשבונית מס כיתנס 30001
36 660.0 1,160.0 1,820.0 31/03/02 28/02/02 10036 חשבונית מס כיתנס 30001
39 738.0 1,160.0 1,898.0 28/02/02 28/02/02 10037 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
37 7,428.0 12,800.0 20,228.0 28/02/02 28/02/02 10038 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
36 261.0 473.0 734.0 28/02/02 28/02/02 10039 חשבונית מס אורבי תעשיות 30005
36 391.5 692.5 1,084.0 28/02/02 28/02/02 10040 חשבונית מס אורבי תעשיות 30005
81 8,167.3 1,910.0 10,077.3 31/03/02 28/02/02 10041 חשבונית מס כיתנס 30001
99 1,538.0 18.0 1,556.0 02/05/02 02/05/02 10042 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
89 1,265.4 153.0 1,418.4 01/07/02 02/05/02 10043 חשבונית מס כיתנס 30001
37 3,714.0 6,400.0 10,114.0 02/05/02 02/05/02 10044 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
36 346.0 616.0 962.0 02/05/02 02/05/02 10045 חשבונית מס אורבי תעשיות 30005
43 326.6 428.0 754.6 02/05/02 02/05/02 10046 חשבונית מס מועדון הים הכסוף 30003
42 557.0 782.0 1,339.0 01/07/02 05/05/02 10047 חשבונית מס כיתנס 30001
67 438.0 216.0 654.0 05/05/02 05/05/02 10048 חשבונית מס אורבי תעשיות 30005
100 1,850.0 0.0 1,850.0 01/07/02 23/05/02 10049 חשבונית מס כיתנס 30001
100 185.0 0.0 185.0 01/07/02 23/05/02 10050 חשבונית מס כיתנס 30001
31 2,500.0 5,500.0 8,000.0 01/07/02 23/05/02 10051 חשבונית מס כיתנס 30001
100 185.0 0.0 185.0 01/07/02 23/05/02 10052 חשבונית מס כיתנס 30001
31 2,500.0 5,500.0 8,000.0 01/07/02 23/05/02 10053 חשבונית מס כיתנס 30001
100 725.0 0.0 725.0 31/12/02 21/11/02 10054 חשבונית מס כיתנס 30001
100 763.1 0.0 763.1 21/11/02 21/11/02 10055 חשבונית מס סימפטיה שופ 30002
97 2,532.0 72.0 2,604.0 24/05/03 24/05/03 10056 חשבונית מס נעלי מוקי 125000
100 15,984.0 0.0 15,984.0 11/09/01 11/09/01 20000 חשבונית מס/קבלה סימפטיה שופ 30002
100 14,402.3 0.0 14,402.3 24/09/01 11/09/01 20001 חשבונית מס/קבלה כיתנס 30001
100 15,984.0 0.0 15,984.0 28/09/01 11/09/01 20002 חשבונית מס/קבלה כיתנס 30001
100 10,389.6 0.0 10,389.6 17/11/01 11/09/01 20003 חשבונית מס/קבלה סימפטיה שופ 30002
92 8,946.1 800.0 9,746.1 01/07/02 14/05/02 40008 חשבונית סוכן כיתנס 30001
29 73.6 180.0 253.6 21/07/01 21/07/01 100002 חשבונית מס ריכוז מועדון הים הכסוף 30003
35 1,758.0 3,200.0 4,958.0 21/07/01 21/07/01 100003 חשבונית מס ריכוז מועדון הים הכסוף 30003
-1 -10.0 1,820.0 1,810.0 01/07/01 09/05/01 200000 ח-ן יצוא כיתנס 30001
79 287,619.4 78,343.0 365,962.4 סך הכל לדוח

קומסל מערכות מידע