14/06/2004

חשבשבת

מאזן בוחן


זכות חובה שם חשבון חשבון מאזן תאור מיון

0.44 ביטול יתרות 90001 - 0

0.44 0.44 :סהכ הפרש 0 סהכ לקבוצה

169,741.00 כיתנס 30001 - 34

169,741.00 -169,741.00 :סהכ הפרש 34 סהכ לקבוצה

16,476.82 בנק לאומי חן 845-012545-79 10001 - בנקים 110
18,166.28 בנק פועלים חן-מטח 642-587451 10002 - בנקים 110

34,643.10 34,643.10 :סהכ הפרש 110 סהכ לקבוצה

3,163.49 קופת מזומן 15001 - קופות 150
80,545.60 קופת שקים 15002 - קופות 150
18,750.00 קופת ויזה 15003 - קופות 150
1,500.00 קופת שקים חוזרים 16001 - קופות 150

103,959.09 -103,959.09 :סהכ הפרש 150 סהכ לקבוצה

4,768.00 קופת מטח מזומן 15501 - קופות מטח 155

4,768.00 -4,768.00 :סהכ הפרש 155 סהכ לקבוצה

34,841.80 מוסיק שיווק 20001 - ספקים 200
132,629.70 בועות שופ 20002 - ספקים 200
127,714.04 ליווט 20003 - ספקים 200
49,091.68 פרו-אופיס 20004 - ספקים 200
4,175.00 S&M עמילי המכס 21001 - ספקים 200

348,452.22 348,452.22 :סהכ הפרש 200 סהכ לקבוצה

60,448.05 QTO 20006 - ספקים חול 220
1,189.75 GAL COMP 22001 - ספקים חול 220

61,637.80 61,637.80 :סהכ הפרש 220 סהכ לקבוצה

12,438.60 אורבי תעשיות 30005 - לקוחות 300
8,573.90 B&H 31001 - לקוחות 300
8,573.90 לקוחות מזדמנים 33009 - לקוחות 300

29,586.40 -29,586.40 :סהכ הפרש 300 סהכ לקבוצה

3,000.00 משרד גרוסמן את עדן 30007 - לקוחות מזומן 310
8,773.90 עו" ד דוד נאמן 30008 - לקוחות מזומן 310
5,000.00 הוט מלונות בע"מ 30010 - לקוחות מזומן 310
4,500.00 מור פרו הפקות בעמ 30012 - לקוחות מזומן 310

12,500.00 8,773.90 3,726.10 :סהכ הפרש 310 סהכ לקבוצה

22,000.00 absolut l.t.d 30004 - לקוחות חו"ל 340
2,392.00 FUNNY ST 34001 - לקוחות חו"ל 340

2,392.00 22,000.00 -19,608.00 :סהכ הפרש 340 סהכ לקבוצה

5,200.00 חן נגדי לשקים חוזרים 90006 - שקים חוזרים 390

5,200.00 5,200.00 :סהכ הפרש 390 סהכ לקבוצה

347,380.47 הכנסות ממכירה בארץ - כולל מעמ 40001 - הכנסות 400
3,218.97 הכנסות משרות 40002 - הכנסות 400
10,806.53 ריבית 88880 - הכנסות 400
4,369.70 הצמדה 88881 - הכנסות 400

365,775.67 365,775.67 :סהכ הפרש 400 סהכ לקבוצה

79,832.31 הכנסות ממכירה פטורה 45001 - הכנסות פטורות 450
15,454.00 הכנסות מייצוא 45002 - הכנסות פטורות 450

95,286.31 95,286.31 :סהכ הפרש 450 סהכ לקבוצה

368,461.54 הוצאות 50001 - הוצאות 500

368,461.54 -368,461.54 :סהכ הפרש 500 סהכ לקבוצה

9,307.25 הוצאות יבוא 51001 - הוצאות יבוא 510
500.00 הוצאות אחסנה - בונדד 51003 - הוצאות יבוא 510
850.00 הוצאות עמיל מכס 51004 - הוצאות יבוא 510
250.00 הוצאות אגרות 51005 - הוצאות יבוא 510
1,600.00 הוצאות מכס 51006 - הוצאות יבוא 510

12,507.25 -12,507.25 :סהכ הפרש 510 סהכ לקבוצה

419.70 עמלות בנק 55001 - הוצאות מימון 550

419.70 -419.70 :סהכ הפרש 550 סהכ לקבוצה

63,712.83 מעמ עסקאות 60001 - חו"ז 600
63,613.43 מעמ תשומות 60002 - חו"ז 600

63,712.83 63,613.43 99.40 :סהכ הפרש 600 סהכ לקבוצה

4,983.80 ניכוי במקור מספקים 70003 - מוסדות 700

4,983.80 4,983.80 :סהכ הפרש 700 סהכ לקבוצה

99,321.95 סימפטיה שופ 30002 - 1002
108,359.21 מועדון הים הכסוף 30003 - 1002

207,681.16 -207,681.16 :סהכ הפרש 100 סהכ לקבוצה

3,072.70 נעלי מוקי 125000 - 44445

3,072.70 -3,072.70 :סהכ הפרש 444 סהכ לקבוצה

994,584.17 994,584.17 :הפרש :סהכ מאזן


קומסל מערכות מידע מציגה