13/06/2004

תזרים המחאות

יתרה שח סכום שח אסמכתא פרטים חשבון סניף בנק ת.ערך תאריך חשבון קבלה
554.23 554.23 879676666 897 89 10/03/02 10/03/02 רוני כהן 4
654.23 100.00 987908089 980 87 02/07/02 02/07/02 להב 6
867.79 213.56 987908089 980 87 02/08/02 02/07/02 להב 6
1,219.49 351.70 1 הפקדה 01/03/02 01/03/02 בלל 1
1,245.82 26.33 2 הפקדה 01/03/02 01/03/02 בלל 2

קומסל מערכות מידע