13/06/2004

סיכום תזרים המחאות לפי תקופות

מצטבר סהכ שח הפקדה אחרונה הפקדה ראשונה תקופה
378.03 378.03 01/03/02 יום ו 01/03/02 יום ו 01-09/03/2002
932.26 554.23 10/03/02 יום א 10/03/02 יום א 10-14/03/2002
1,032.26 100.00 02/07/02 יום ג 02/07/02 יום ג 01-09/07/2002
1,245.82 213.56 02/08/02 יום ו 02/08/02 יום ו 01-09/08/2002

קומסל מערכות מידע