קומסל מערכות מידע, מתחם שער יקנעם, בית אפולו, יקנעם

13/06/2004
8 חשבונית מס
20/06/2002 תאריך הפקה
י ו נ י   ל ה ב
: לכבוד
ה ג ל ע ד   9 8
: כתובת
ח ו ל ו ן                                         4 7 6 6 5
 
 
סהכ שח מטבע מחיר כמות פרטים תאור פריט שורה
204.00 ש 102.00 2  
נ י י ר   ל מ כ ו נ ת   צ ל ו ם   -   ג ו ד ל   2 A
10001 1
64.00 ש 3.20 20  
ד י ס ק ט   K T M   " 5 2 . 5   -   B M 2 . 1
21001 2

268.00 : סהכ לפני הנחה
0.00 : הנחה
268.00 : סהכ
45.56 : מעמ
313.56 : סהכ כולל מעמ
*
ה ס ח ו ר ה   ת ש א ר   ב ב ע ל ו ת י נ ו   ע ד   ל ק ב ל ת   ת ש ל ו ם .


מסמך זה הודפס באמצעות חיש-מסמך של קומסל ואינו מהווה מסמך מקור

קומסל מערכות מידע