10/06/2004
5631919 ,3 חברת "תירגול", בית הלל שכונת מונטיפיורי ת א טל

התפלגות מכירות בשח לפריטים לפי רבעונים


סהכ Q2002-3 Q2002-2 Q2002-1 תאור פריטים
1,938 1,224 714 A2 נייר למכונת צלום 10001
155 155 A3 נייר למכונת צלום 10002
114 114 A4 נייר למכונת צלום 10003
127 127 A3 נייר רציף - גודל 11001
90 90 A4 נייר רציף - גודל 11002
23 23 360KB - 5.25" MTK די 20001
480 320 64 96 1.2MB - 5.25" MTK די 21001
400 40 360 1.2MB - 5.25" SONY ד 21003
70 70 740KB - 3.5" MTK דיס 22001
264 144 120 1.44MB - 3.5" MTK די 23001
188 188 1.44MB - 3.5" SONY ד 23003
3,847 691 1,648 1,508 סהכ

קומסל מערכות מידע