10/06/2004
5631919 ,3 חברת "תירגול", בית הלל שכונת מונטיפיורי ת א טל

התפלגות מכירות בשח לפי חודשים


8/2002
331
7/2002
360
6/2002
1,648
3/2002
548
1/2002
960

קומסל מערכות מידע