10/06/2004
5631919 ,3 חברת "תירגול", בית הלל שכונת מונטיפיורי ת א טל

התפלגות הכנסות/הוצאות בשח לפי חודשים


9/2002
188
8/2002
144
7/2002
1,218
6/2002
628
3/2002
548
2/2002
-7,395
1/2002
960

חיש מאזן - קומסל מערכות מידע