09/06/2004

מאזן בוחן - יתרה בשח לפי רבעונים


סהכ Q 2002- 3 Q 2002- 2 Q 2002- 1 Q 2001- 4 תאור מפתח קבוצה
3,685 1,549 628 1,207 301 הכנסות ממכירות חייבות במע"מ מכירות 100
3,685 1,549 628 1,207 301 סהכ לקבוצה 100
-7,395 -7,395 קניות מספקים בארץ קניות 200
-7,395 -7,395 סהכ לקבוצה 200
626 263 107 205 51 מע"מ עסקאות מעמ ע 300
-1,257 -1,257 מע"מ תשומות מעמ ת 300
-631 263 107 -1,052 51 סהכ לקבוצה 300
-578 -578 קופת ויזה ויזה 400
-1,024 -1,004 -20 קופת מזומנים קופה מ 400
-868 -314 -314 -203 -37 קופת שקים קופה ש 400
-2,470 -1,318 -912 -203 -37 סהכ לקבוצה 400
-378 -378 בנק לאומי, סניף הכובשים, ת"א בלל 500
-378 -378 סהכ לקבוצה 500
-219 -219 דוב אברהמי אברהמי 600
-940 99 177 -902 -314 ישראלה לוי ישראלה 600
-374 -374 יוני להב להב 600
70 70 רוני כהן רוני כהן 600
-1,464 -495 177 -832 -314 סהכ לקבוצה 600
5,886 5,886 יוני -יבואן ציוד למשרד יוני 700
2,766 2,766 נמרוד - יבוא דיסקטים נמרוד 700
8,652 8,652 סהכ לקבוצה 700
0 0 0 0 0 סהכ לדוח


קומסל מערכות מידע