09/06/2004

5631919 ,3 חברת "תירגול", בית הלל שכונת מונטיפיורי ת א טל

מאזן בוחן


זכות חובה שם חשבון חשבון מאזן תאור מיון

3,685.16 הכנסות ממכירות חייבות במע"מ מכירות הכנסות 100

3,685.16 3,685.16 :סהכ הפרש 100 סהכ לקבוצה

7,395.00 קניות מספקים בארץ קניות הוצאות 200

7,395.00 -7,395.00 :סהכ הפרש 200 סהכ לקבוצה

626.49 מע"מ עסקאות מעמ ע מוסדות ועובדים 300
1,257.15 מע"מ תשומות מעמ ת מוסדות ועובדים 300

626.49 1,257.15 -630.66 :סהכ הפרש 300 סהכ לקבוצה

577.98 קופת ויזה ויזה קופות 400
1,023.86 קופת מזומנים קופה מ קופות 400
867.79 קופת שקים קופה ש קופות 400

2,469.63 -2,469.63 :סהכ הפרש 400 סהכ לקבוצה

378.03 בנק לאומי סניף הכובשים ת"א בלל בנקים 500

378.03 -378.03 :סהכ הפרש 500 סהכ לקבוצה

219.38 דוב אברהמי אברהמי לקוחות 600
940.29 ישראלה לוי ישראלה לקוחות 600
374.40 יוני להב להב לקוחות 600
70.08 רוני כהן רוני כהן לקוחות 600

70.08 1,534.07 -1,463.99 :סהכ הפרש 600 סהכ לקבוצה

5,886.27 יוני -יבואן ציוד למשרד יוני ספקים 700
2,765.88 נמרוד - יבוא דיסקטים נמרוד ספקים 700

8,652.15 8,652.15 :סהכ הפרש 700 סהכ לקבוצה

13,033.88 13,033.88 :הפרש :סהכ מאזן


קומסל מערכות מידע מציגה