09/06/2004
5631919 ,3 חברת "תירגול", בית הלל שכונת מונטיפיורי ת א טל

התפלגות הכנסות/הוצאות בשח לפי חודשים


2002-08
188
2002-07
1,362
2002-06
268
2002-05
360
2002-03
-60
2002-02
-1,756
2002-01
-4,372
2001-12
301

חיש מאזן - קומסל מערכות מידע